ضربان قلب طبيعي


ضربان قلب طبيعيضربان قلب نرمال بین 60 تا 100 ضربه در دقیقه است. تپش قلب به سرعتی بالاتر از 100 ضربان در دقیقه اطلاق می شود. عواملي كه اغلب باعث تپش قلب مي شوند، عبارتند از استرس و اضطراب، ورزش، پايين بودن فشار خون، كم خوني، مصرف زياد كافئين مثل قهوه و يا چاي، بي خوابي و گرما.
چاي، قهوه، نوشيدني هاي محرك و ادويه ها از موادي هستند كه در صورت مصرف زياد، ضربان قلب را افزايش مي دهند. در افراد مبتلا به تپش قلب توصيه مي شود دريافت اين مواد را كاهش دهند. از آن جا كه به طور معمول، مصرف چاي و قهوه در ماه رمضان كاهش مي يابد، از اين طريق مي تواند اثرات مفيدي بر تپش قلب داشته باشد. 

ضربان قلب طبيعي


فعاليت بدني با توجه به شدت آن ضربان قلب را افزايش مي دهد. در صورتي كه فعاليت بدني كاهش يابد كه اغلب در روزه داري ماه رمضان اين كاهش اتفاق مي افتد، ضربان قلب تا حدودي كاهش مي يابد.
بي خوابي يا كاهش خواب شبانه روزي منجر به تپش قلب مي شود. تحقيقات نشان داده است كه اغلب ميزان خواب در ماه رمضان نسبت به ساير ايام سال تغيير نمي كند. بنابراين، انتظار نمي رود ضربان قلب در ماه رمضان تحت تأثير خواب افراد قرار گيرد مگر اين كه كميت و كيفيت خواب آن قدر كاهش يابد كه چنين اثري بر جاي بگذارد.

ضربان قلب طبيعي


افت فشار خون منجر به كاهش خون رساني به قسمت هاي مختلف بدن مي شود و قلب به منظور حفظ خون رساني كافي به بافت هاي بدن با سرعت بيشتري مي تپد و ضربان قلب افزايش مي يابد. افت فشار خون در اثر روزه داري ماه رمضان شايع نيست مگر اين كه شخص روزه دار دچار كم آبي شديد شود و يا وعده سحري را مصرف نكند.

ضربان قلب طبيعي


روزه داري ماه رمضان منجر به كاهش اندكي در ضربان قلب مي شود. تصور مي شود آرامش رواني ناشي از روزه داري منجر به كاهش استرس روزانه و كاهش توليد مواد افزايش دهنده ضربان قلب مي شود. البته تحقيقات نشان داده است كه پس از افطار اين كاهش ضربان قلب جبران مي شود. پس مي توان گفت در طول روز و در حين گرسنگي متوسط، ضربان قلب تا حدودي كاهش مي يابد كه مي تواند در افراد مبتلا به بیماری های قلبی مفيد باشد. ولي بايد توجه داشت كه در صورت پرخوري به هنگام افطار، ضربان قلب افزایش بیش از اندازه پیدا می کند. بنابراين، مصرف متعادل غذا و افطار كردن با مواد غذايي سبك مي تواند از افزايش زياد ضربان قلب و تپش قلب پيشگيري نمايد.

برای اطلاعات بیشتر می توانید این لینک را مشاهده کنید